DUYURULAR
  • 01 Eylül 2021

    Eylül Ayı Yemek Listemiz Yayınlandı!

    Yemek listelerimiz aylık olarak hazırlanır, velilerimiz ve öğrencilerimizle düzenli olarak paylaşılır. Eylül 2021 yemek listemizi buradan inceleyebilirsiniz.

  • 01 Ekim 2021

    Ekim Ayı Yemek Listemiz Yayınlandı!

    Yemek listelerimiz aylık olarak hazırlanır, velilerimiz ve öğrencilerimizle düzenli olarak paylaşılır. Ekim 2021 yemek listemizi buradan inceleyebilirsiniz.

DOĞRU STATÜ

DOĞRU STATÜ EĞİTİM KURUMLARI
PROJE TABANLI ÖĞRENME DENEYİMDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR

Doğru Statü Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimizi sadece bilgilerle donatarak onları profesyonel hayata hazırlamanın yetersiz olduğunun bilinciyle, donattığımız bilgileri gerçek hayat sorunlarıyla karşılaştıklarında en iyi şekilde kullanmalarını sağlayacak yol ve yöntemlerle, etkinlik ve proje bazlı bir eğitim politikası yürütmekteyiz.

DOĞRU STATÜ EĞİTİM KURUMLARI
PROJE TABANLI ÖĞRENME


İçinde bulunduğumuz dünyada sahip olduğumuz teknolojilerle artık en kolay şey bilgiye ulaşmak; saniyeler içinde bir kaç anahtar sözcük ile hayatımızda ilk kez duyduğumuz bir kavramla ilgili binlerce sayfalık veriye ulaşabiliyoruz. Bu yüzden de artık bilen değil, bildiklerini uygulamaya koyup karşılıaştığı bir sorunu çözebilen bireyler “bilgili” ve becerikli olarak görünüp başarılı olarak tanımlanmakta. Eğitimde genel amaç hedef kitlede istendik sürekli davranış değişikliği veya değişiklikleri yaratarak bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak olarak tanımlanır. Çağın gerekleri ve şartları göz önünde bulundurulduğunda etkinlik ve proje bazlı eğitim bir olmazsa olmaz olarak eğitim kurumlarının karşısına çıkmaktadır.

İnceleyerek & Araştırarak & Tasarlayarak YAŞAYARAK ÖĞRENME

"Proje tabanlı öğrenme, öğrencileri araştırmaya dahil ederek öğretmeye odaklanan kapsamlı bir bakış açısıdır. Bu çerçevede, öğrenciler sorular sorarak ve inceleyerek, fikirleri tartışarak, tahminlerde bulunarak, planlar tasarlayarak ve basit olmayan problemlere çözümler arayarak ya da deneyler yaparak, veri toplayarak ve analiz ederek sonuçlara ulaşırlar. Takım olarak çalışan öğrencilere yanıt vermeleri veya yanıtlamaları için bir "yönlendirici soru" verilir, ardından kazandıkları bilgileri sunmak için bir eser (veya eserler) yaratmaya yönlendirilirler.

DOĞRU STATÜ EĞİTİM KURUMLARI

ETKİNLİK YOL HARİTALARI

Her eğitim öğretim yılı başlamadan önce disiplinler arası (farklı ders gruplarının birlikte öğrendikleri bilgileri kullandığı) etkinliklerin bulunduğu “Etkinlik Yol Haritası” oluşturarak proje tabanlı öğrenmenin bilgisel ve donanımsal altyapısını hazırlayarak öğrencilerimize yaparak ve yaşayarak öğrendikerli bilgilerle sorun çözmenin yollarını göstererek kendilerini gerçekleştirmeleri yolunda gerekli adımları atmaktayız. Tarihe ismini insanoğlunun karşılaştığı sorunlara innovatif şekilde yaklaşarak çözümler bulmuş bilim insanlarından, sanatçılardan birinin doğum veya ölüm tarihiyle paralel olarak eğitim-öğretim yılı içindeki her bir ayı bir kişiye atfederek etkinlikler planlamakta farklı zihinlerin farklı sorunlara nasıl yaklaştıklarını göstererek düşünme yol ve yöntemleri ile ilgili öğrencilerimize rehberlik etmekteyiz.

Yerel etkinlik ve proje çalışmaları için yapılan hazırlıklar ve çalışmalar dışında ulusal ve uluslararası proje çalışmaları için eğitim-öğretim yılı başlamadan Proje Uzmanımızın rehberliğinde Avrupa Birliği Erasmus+ ve TÜBİTAK projeleri için yıllık yol haritası oluşturularak zümre başkanlarının liderliğinde proje grupları ile yıl içinde adı geçen proje grupları için çalışmalar yürütülmektedir. Proje tabanlı öğretim, akademik öğretimin ayrılmaz bir tamamlayacısı olarak Doğru Statü Eğitim Kurumları'nın eğitim politikasında yer almaktadır.


Proje Tabanlı Öğrenme; bilmeyi ve yapmayı bütünleştirir. Öğrenciler, temel müfredatın bilgi ve unsurlarını öğrenirler, fakat aynı zamanda gerçek problemleri çözmek ve önemli sonuçlar üretmek için bildiklerini uygularlar. PTÖ öğrencileri yüksek kaliteli, işbirlikçi ürünler üretmek için dijital araçlardan yararlanarak tutku, yaratıcılık, empati ve esneklik gibi öğeleri ortaya çıkarır.


alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt