İDARİ KADROMUZ

Kazım Şahin
Kazım Şahin

Buca Kampüsü
Okul Müdürü

Gonca Yabar
Gonca Yabar

Buca Kampüsü
Müdür Yardımcısı

Doğru Statü Anaokulu 

Kurumumuzun amacı, çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek çağdaş ve güncel eğitim programları ve yaklaşımları (Reggio Emilia Eğitim Yaklaşımı ) aynı zamanda MEB’in okulöncesi eğitim programı çerçevesinde, evrensel, bilimsel  ve proje temelli, sanatsal, spor ve kültürel etkinliklere önem veren, özgün, yaratıcı ve orijinal ürünleri ve fikirleri destekleyen bir eğitim anlayışı içinde bir kurum olmaktır.

Etik değerleri esas alarak,Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı , güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak  mutlu, özgüvenli, başarılı, ilkeli, duyarlı, entelektüel, öz değerlendirme yapabilen, iş birliğine yatkın, yaratıcı ve eleştirel düşünen, akılcı, cesaretli, çok yönlü,  açık fikirli, araştıran-sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, öğrenmeye ve yeniliklere açık ulusal kültürünü özümsemiş, aynı zamanda küresel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Doğru Statü İlkokulu

Doğru Statü Eğitim Kurumları olarak, çıktığımız yola İlkokul ve Anaokullarını da bünyesine katarak eğitim yolculuğuna inançla devam etmekteyiz. Çok hızlı değişen yeni dünyanın eğitim sisteminin farkında olarak değişime açık ve kendini sürekli yenileyen bir kadroyla yola çıktık. Temel amacımız, çağın gereklerine uygun, kendine yetebilen, özgüvenli ve temel yaşam becerilerini kazanmış, başarılı ve yetkin çocuklar yetiştirmektir. Bu yolculuğa, siz velilerimizi de dahil etmek istiyoruz. İstiyoruz çünkü kendimize güveniyoruz. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Kısa ve anlaşılır iki hedefimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

YAKIN HEDEF

Temel hedefimiz öğrenci başarısı. Başarıya en yakın olan öğrencinin kendisi.

Bu nedenle;

 • Öğrencinin gelişim alanlarını destekliyoruz. ( bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişim)
 • Öğrencinin motivasyonunu kalıcı beceriye dönüştürmek için çaba sarf ediyoruz. (iç motivasyon ve dış motivasyon)
 • Öğrenciye, doğru özgüven becerisi kazandırıyoruz. (özdeğer, özyeterlilik ve özerklik)
 • Öğrencinin sorumluluk alanlarını fark etmesini sağlıyoruz.
 • Öğrenciye öğrenmeyi öğreterek, öğrendiklerini yaşamında kulanma becerilerini kazandırıyoruz.
 
GENEL HEDEF

Temel Beceriler:

 • Türkçeyi  doğru, güzel ve etkili kullanma,
 • Eleştirel Düşünme,
 • Yaratıcı Düşünme,
 • İletişim Kurma,
 • Problem Çözme,
 • Araştırma,
 • Karar Verme,
 • Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
 • Girişimcilik.

  Yukarıda kısaca özetlediğimiz yol haritamızın ışığında yeniden, yeni  bir hikaye inşa etmek ve bu hikayede size de  yer vermek kararlığındayız. Her bir çocuğumuza başarı hikayelerini armağan bırakarak yolculuğumuzu taçlandırmak istiyoruz. Bu heyecanla sizlerle buluşmayı dört gözle bekliyoruz.

 

Doğru Statü Ortaokulu 

İlkelerimiz

Doğru Statü Okulları öğrencilerini aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitir:

 • Evrensel sorunlara duyarlı olmak.
 • Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği geliştirmek.
 • Milli kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmek.
 • İletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlığı ve becerisi, geliştirmek.
 • Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.
 • Gerçekçi olmak.
 • Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak.
 • Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak.
 • Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak.
 • Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.
 
Hedeflerimiz

Doğru Statü Okulları olarak misyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik hedeflerimiz akademik ve sosyal yönden güçlü bir eğitim vererek;

 • Anadilini en üst düzeyde kullanabilen,
 • Diğer dillerde de kendini ifade edebilen,
 • Analitik düşünme becerisi gelişmiş,
 • Kültüre, sanata, doğaya ve çevresine duyarlı,
 • Hayat boyu öğrenen,
 • Kendisi ile barışık, mutlu,
 • Yaşadığı topluma hizmet eden,
 • Sorumluluk bilinci yüksek, gerektiğinde inisiyatif alabilen,
 • Bilimsel düşünceye sahip,
 • Başka kültürlere ve farklılıklara karşı hoşgörülü,
 • Çağın gereksinimlerine ve değişikliklere hızla uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmek.