Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübünde amacımız öğrencilerimizin kişisel becerilerini ortaya çıkarmak, pozitif ve analitik düşünebilme, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme gücünü geliştirmek, bilim ile barışık hale getirebilmektir. Kulüp çalışmaları kapsamında öğrenciler; bilim, fen ve teknoloji  alanlarında araştırmalar yapacak, projeler geliştireceklerdir. Araştırma ve gözlem yapmak, disiplinli şekilde çalışmak ve verilen görevleri zamanında yerine getirmek öğrencilerin bu kulüpte özellikle dikkat etmeleri gereken sorumluluklarıdır.
Bilim, Fen ve Teknoloji kulübü ayrıca TÜBİTAK tarafından her yıl ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Araştırma Projeleri Yarışması” için çalışma yapacak öğrencilerin hazırlık kulübüdür. Öğrencilerimiz, bu kulüp ile yıl içinde veya bir sonraki yıl katılacakları TÜBİTAK yarışmaları için proje hazırlıklarını öğretmenleri ile birlikte sürdürmektedirler.