Akıl oyunlarının temel amacı, çağın en büyük problemlerinden olan zihin tembelliğinden kaynaklanan pasif yaşamın önüne geçerek kulübe katılan öğrencilerin mantık, muhakeme, sorgulayıcı anlayış, yaratıcı düşünme, akıl yürütme, strateji geliştirme gibi becerilerini geliştirerek daha üretken bir zihinsel aktivite kazanmalarını sağlamaktır. Bununla birlikte öğrencilerimizin kurum içinde ve yurt çapında akıl oyunları alanında yapılacak olan turnuvalara katılmalarını sağlamak ve çeşitli başarılara imza atmalarına aracı olmak kulübümüzün temel amacıdır.